Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wymiarowość warstw LMN

(urządzanie lasu), ilekroć w definicjach warstw LMN dla określenia wymiarowości użyte zostało pojęcie:a) Punkt – rozumie się przez to zerowymiarowy obiekt, którego położenie charakteryzują współrzędne x, y (z);b) Linia – rozumie się przez to jednowymiarowy obiekt, określany jako ciąg punktów;c) Poligon – rozumie się przez to dwuwymiarowy obiekt określony jako zamknięty ciąg punktów wyznaczających obwodnice poligonu (obiektu powierzchniowego); poligony mogą zawierać enklawy (dziury);d) MultiPunkt – rozumie się przez to kolekcję (zbiór) punktów jako pojedynczy obiekt;e) MultiLinia – rozumie się przez to kolekcję (zbiór) linii jako pojedynczy obiekt;f) MultiPoligon – rozumie się przez to kolekcję (zbiór) poligonów jako pojedynczy obiekt.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 150

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt