Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wyniki zbioru złóż jaj wyłogówki jedlineczki

(informatyka w leśnictwie, dokumentacja SILP), liczbę złóż jajowych wyłogówki jedlineczki określa się w lipcu. Dokładny termin ustala się na podstawie obserwacji lotu motyli  wierzchołkowych częściach koron – o zmierzchu, przy użyciu lornetki.2. Do zbioru złóż jajowych należy przystąpić po stwierdzeniu kulminacji lotu motyli.  Na  każde  10–25  ha  zagrożonego  drzewostanu  należy  wyznaczyć  jedno  drzewo próbne, przeciętne pod względem grubości pnia oraz wielkości korony. Ze ściętego drzewa należy pobrać 3 uiglone gałęzie rosnące w odległości 1–1,5 m od wierzchołka korony. Z wierzchołkowych części gałęzi odcina się fragmenty o długości 1 m, oblicza ich powierzchnię (przeciętna szerokość × 1 m), a następnie zbiera igły ze złożami jaj. Złóż jajowych należy poszukiwać zawsze na górnej stronie igieł. Zebrane materiały oddzielnie z każdego drzewa próbnego nadleśnictwo przesyła niezwłocznie wraz z wypełnionym formularzem nr 16 do ZOL.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

IOL, CILP Warszawa, 2012

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt