Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wypadki przy pracy w Polsce (w 2004 r.)

(ergonomia w leśnictwie), pochłonęły 490 ofiar. Według  danych GUS za rok 2004 w Polsce zgłoszono 87 050 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Jest to liczba o 1% większa w porównaniu z rokiem poprzednim. Zmiany liczby wypadków przy pracy od roku 1990 przedstawia rycina. W 2004 roku wypadkom ciężkim uległo 1 029 osób.Największą liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy odnotowano w 2003 roku w przedsiębiorstwach zajmujących się (wg PKD):· przetwórstwem przemysłowym 34 234 (32 317 w 2003r.)· handlem i naprawami 8 779 (8 557 w 2003r. )· ochroną zdrowia i opieką społeczną 7 889 ( 7 986 w 2003r.)· budownictwem 7 024 ( 7 304 w 2003r.)Podobnie jak w latach ubiegłych, najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy w roku 2004 były nieprawidłowe zachowanie się pracownika (54% ogólnej liczby zgłoszonych przyczyn). Kolejne pod względem liczebności przyczyny wypadków przy pracy to niewłaściwa organizacja (12,8%), w tym niewłaściwa organizacja pracy (6,4%) i stanowiska pracy (6,4%), oraz niewłaściwy stan czynnika materialnego (12,2%).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
www.wypadek.pl

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt