Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wyposażenie osobiste

(ergonomia w leśnictwie), zostało określone Uchwałą Rady Ministrów nr 44 z dnia 27 marca 1990 roku, które określa zasady przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej (Monitor Polski nr 14 z dn. 19.04.1990 poz. 109). Także Kodeks pracy stwierdza m.in. że :“Art. 2376 § 2. Producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca obowiązany jest wydać deklarację zgodności wyrobu z obowiązującymi normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.§ 3. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które uzyskały wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i zostały oznaczone tym znakiem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz posiadają deklarację zgodności, o której mowa w § 2”.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Sowa J. M. 1995. Ergonomia i ochrona pracy w leśnictwie. Materiały do wykładów, KULiD, AR Kraków.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt