Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wysadziny

(inżynieria leśna, gruntoznawstwo), do końca XIX wieku uważano, że wysadziny powstają w wyniku zwiększenia się objętości wody zamarzniętej w porach gruntu. Jak wiadomo, podczas krystalizacji wody następuje powiększenie jej objętości o 9,1%, przy jednoczesnym zmniejszeniu gęstości o 8%, co nie może być przyczyną powstawania wysadzin, które dochodzą do 0,5 m. Wysadziny powstają wskutek tworzenia się w zamarzającym gruncie soczewek lodu. Obserwacje i badania wykazują, że wysadziny powstają tylko wtedy gdy: ujemna temperatura powietrza utrzymuje się dość długo, grunt podłoża należy do rodzaju gruntów wysadzinowych, grunt podłoża jest bardzo wilgotny i zwierciadło wody gruntowej zalega dość płytko.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
S. Pisarczyk. 2001. Gruntoznawstwo inżynierskie. PWN Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt