Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

wytrzymałość na ścinanie

(nauka o surowcu drzewnym), wytrzymałość na ścinanie określa się wartością przyłożonej siły ścinającej działającej równolegle do włókien (która powoduje zniszczenie), odniesioną do wartości obciążonego przekroju. Naprężenia ścinające występują wówczas, gdy na badaną próbkę działają dwie siły równolegle przeciwnie skierowane, dążące do przesunięcia (ścięcia) cząstek materiału w kierunku stycznym do badanego przekroju. 
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Szczuka J., Żurowski J. 1999. Materiałoznawstwo przemysłu drzewnego. WSiP, Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt