Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

żaba jeziorkowa

(zoologia leśna, płazy), (łac. Pelophylax lessonae) gatunek z rodziny żabowatych (Ranidae), z grupy tzw. żab zielonych. Najmniejszy przedstawiciel rodziny - długość ciała: 4,5-7,5 cm, samice nieco większe niż samce. Ciało smukłe, delikatne, głowa dobrze wysklepiona, pysk wąski, oczy mocno wypukłe. Kończyny tylne stosunkowo krótkie - w próbie piętowej staw piętowy sięga błony bębenkowej. Wewnętrzny modzel podeszwowy wysoki, półksiężycowaty. Ubarwienie zielone, zmienne. U samców silnie skontrastowane w okresie godowym. Na grzbiecie jasna linia kręgowa i ciemne plamki. Niektóre osobniki bez linii kręgowej i bez plam. Spód ciała jasny, zwykle biały, bez plam. Rezonatory samców białe, modzele godowe szare. Odporna na niskie temperatury. Gody późne, masowe, od końca kwietnia, poprzedzone intensywnym żerowaniem. Silnie związana ze środowiskiem wodnym, najbardziej spośród polskich żab zielonych. Preferuje płytkie, małe i zarośnięte zbiorniki. Chętnie zasiedla leśne i polne stawy, rowy melioracyjne, okresowe rozlewiska, torfianki, rzadziej piaskownie i żwirownie. W ciepłe dni wygrzewa się na słońcu na brzegu zbiornika wodnego. Aktywna w ciągu dnia. W pokarmie: stawonogi (pająki, prostoskrzydłe, muchówki), dżdżownice, ślimaki, ważki, chrząszcze. Przeważają ofiary wodne. Objęta ochroną częściową. Wymieniona w III załączniku Konwencji Berneńskiej i IV załączniku Dyrektywy siedliskowej. Według kategorii IUCN gatunek najmniejszej troski.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klimaszewski K. 2013. Płazy i gady. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. z 2014 r. poz. 1348
Konwencja Berneńska - Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r. Dz. U. 1996 nr 58 poz. 263
Dyrektywa siedliskowa - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory Dz. U. UE.L. z dnia 22 lipca 1992 r.
Czerwona księga gatunków zagrożonych (The IUCN Red List of Threatened Species)

Publikacje powiązane tematycznie

Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
Juszczyk W. 1974. Płazy i gady krajowe. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Blab J. i Vogel H. 1999. Płazy i gady Europy Środkowej. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Głowaciński Z. i Rafiński J. (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Status - rozmieszczenie - ochrona. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Warszawa-Kraków.
Aulak W. i Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Gierliński G., Grabowska J., Grabowski M., Jaskuła R. 2014. Ilustrowana encyklopedia płazów i gadów Polski. Dom Wydawniczy PWN Sp. z o.o., Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt