Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Zabudowa biologiczno-techniczna leśnej skarpy przydrożnej

Utrwalenie skarp nasypów i wykopów poprzez wprowadzenie odpowiednich gatunków roślin, w szczególności: traw i krzewów z jednoczesnym zastosowaniem elementów technicznych, np. przestrzennych geokrat i geosiatek, biowłókniny, geotkaniny, agrowłókniny, betonowych płyt ażurowych, geomat itp.

Publikacje powiązane tematycznie

http://www1.up.poznan.pl/kil/pl/content/historia-katedry

Szruba M. (2018): Stabilizacja skarp i zboczy. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, listopad – grudzień 2018, s 54-58.
Czerniak A. (2001): Zabezpieczenia przeciwerozyjne i rekultywacja skarp o dużym nachyleniu. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H Kołłątaja w Krakowie nr 378: 99-109.
Czerniak A. (2001): Wybrane cechy fizyczne i mechaniczne kompozytu korowo-cementowo-piaskowego przeznaczonego do wytwarzania elementów gazonowej biologiczno-technicznej obudowy skarp. Polska Akademia Nauk. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, Zeszyt 475, Warszawa: 391- 403.
Czerniak A. (2002): Zabezpieczenia przeciwerozyjne skarp przez gazonową obudowę biologiczno-techniczną,. Acta Scientiarum Polonorum ser. Architectura (Budownictwo), 1-2 (1-2)/2002, ISSN 1644-0633: 29-40. Sympozjum 10-12 X 2002 „Erozja gleb i transport rumowiska rzecznego” Zakopane.
Czerniak A. (1998): Zastosowanie kory sosnowej stabilizowanej cementem do rekultywacji gruntów podatnych na erozję. Doktorat, maszynopis, Katedra Inżynierii Leśnej AR w Poznaniu.
Czerniak A. (2000): Obudowa techniczno-biologiczna do umacniania i rekultywacji gruntów, zwłaszcza składowisk odpadów. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa dnia 01.03.2000. Nr patentu 178216.
Czerniak A.(2000): Sposób rekultywacji gruntów, zwłaszcza o dużym nachyleniu stoków. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa dnia 20.03.2000. Nr patentu 178180.
Czerniak A. (2004): Okładzina do rekultywacji gruntów. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa decyzja z dnia 07.07.2004. Nr 330507.
Czerniak A. (2004): Gruntowa mata wegetacyjna. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa decyzja z dnia 07.07.2004. Nr 330508.

 

Autor: Andrzej Czerniak

Zdjęcia

Zabudowa biologiczno-techniczna leśnej skarpy przydrożnej

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-04-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt