Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

żaby zielone

(zoologia leśna, płazy), grupa żab pozbawionych tzw. plamy skroniowej. W ubarwieniu grzbietu z reguły dominuje barwa zielona. U samców podwójne rezonatory. Silnie związane z wodą. Grupa obejmuje trzy gatunki: żabę śmieszkę Pelophylax ridibundus, żabę jeziorkową Pelophylax lessonae i żabę wodną Pelophylax esculentus. Podział na żaby zielone i żaby brunatne stosowany jest przez badaczy płazów poza podziałem systematycznym.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Rafiński J. 2003. Klucz do oznaczania płazów Polski. W: Z. Głowaciński i J. Rafiński (red.), Atlas płazów i gadów Polski. Status - rozmieszczenie - ochrona. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Warszawa-Kraków.

Publikacje powiązane tematycznie

Juszczyk W. 1974. Płazy i gady krajowe. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Klimaszewski K. 2013. Płazy i gady. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Powiązane hasła

plama skronioważaby brunatne

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt