Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zadania ochronne

(ochrona przyrody), wykaz najpilniejszych prac związanych z realizacją celów ochrony i zachowaniem przedmiotów ochrony parkach narodowych i rezerwatach przyrody w przypadku braku planu ochrony. Sprawujący nadzór sporządza projekt zadań ochronnych, które są ustanawiane - dla parku narodowego w drodze zarządzenia ministra właściwego do spraw środowiska, a dla rezerwatu przyrody zarządzeniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Zadania ochronne mogą być ustanawiane na rok lub równocześnie na kolejne lata, nie dłużej jednak niż na 5 lat.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Marek Maciantowicz

Powiązane hasła

plan ochrony

Zdjęcia

zadania ochronne

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt