Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zadrzewienie, stopień zadrzewienia

(hodowla lasu, szczegółowa hodowla lasu), stosunek rzeczywistej miąższości grubizny drzewostanu na 1 ha do całkowitej miąższości grubizny – drzewostanu głównego i podrzędnego – odczytanej z tablic zasobności dla tego samego gatunku, bonitacji i wieku. Niekiedy zadrzewienie może być także określane na podstawie sumy powierzchni przekroju pierśnicowego drzewostanu rzeczywistego do tabelarycznego. Dla drzewostanów, których gatunki nie wykazują miąższości grubizny (uprawy i młodniki), oraz dla młodników i drągowin z grubizną lecz nie objętych „Tablicami zasobności i przyrostu …” czynnik zadrzewienia określa się jako stopień udatności lub stopień pokrycia powierzchni drzewostanu.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Kukuła J., Magnuski K., Miś R., Ważyński B., Żółciak E., 1997.Zagadnienia praktyczne z urządzania Lasu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Poznań

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt