Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zagęszczenie korony drzew po cięciach

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), cięcie gałęzi, zwłaszcza w większym rozmiarze, powoduje zagęszczanie korony i regeneracyjną kompensację ubytku żywej części korony przyrostem pędów z uaktywnionych pączków śpiących. W przypadku cięcia pędów likwidujemy dominujący pąk wierzchołkowy, a popieramy rozwój pąków bocznych, które w znacznie większym niż wcześniej stopniu wybijają się w długie przyrosty. Proces regulowany jest przez auksyny (inhibitory wzrostu), wytwarzane w merystemie wierzchołkowym i w młodych liściach. W efekcie następuje zagęszczanie się korony drzewa. U drzew owocowych opisywane zjawisko jest szczególnie wyraźne (cięcie pędu wierzchołkowego powoduje ponadpięciokrotne zwiększenie się liczby krótkopędów wybijających się na długopędy), jednak również u drzew ozdobnych sytuacja taka jest bardzo częsta. Zagęszczanie korony następuje w wyniku aktywacji pąków przybyszowych powstałych poprzez odróżnicowanie pewnych partii tkanek stałych i ukształtowanie się w tym miejscu wtórnego merystemu wierzchołkowego pędu. Powstanie auksyn wiąże się z procesami regeneracji i wytwarzania kalusa, zatem przy krawędzi rany po usuniętej gałęzi następuje zagęszczanie pędów przybyszowych. W razie uszkodzenia czy usunięcia pędów na pozostałych na drzewie odsłoniętych gałęziach mogą się również uaktywnić pąki śpiące normalnie pozostające w spoczynku nawet kilkadziesiąt lat (tzw. wilki, np. u dębu, jesiona, wiązu, grabu, olszy czarnej).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Publikacje powiązane tematycznie

Mika A. 1996. Cięcie drzew i krzewów owocowych. PWRiL, Warszawa.
Szweykowska A., Szweykowski J. 1996. Botanika. T. 1. Morfologia. PWN, Warszawa.
Tomanek J. 1980. Botanika leśna. PWRiL, Warszawa.
Zimmermann M., Brown C. 1981. Drzewa. Struktura i funkcje. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

zagęszczenie korony drzew po cięciach
zagęszczenie korony drzew po cięciach
zagęszczenie korony drzew po cięciach

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt