Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zagęszczenie początkowe

Liczba sadzonek posadzona przy zakładaniu uprawy, w przeliczeniu na 1 ha. Zagęszczenie początkowe wynika z więźby sadzenia przyjętej do realizacji na uprawie i jest inna dla poszczególnych gatunków drzew. Zależy też od: rodzaju siedliska, wieku materiału sadzeniowego, sposobu uprawy gleby i zamierzonego celu produkcyjnego. Orientacyjne liczby sadzonek na 1 ha w odnowieniach sztucznych (wg Zasad Hodowli Lasu 2012) wynoszą: dla sosny 8 – 10 tys. szt./ha, świerka 3- 5 tys. szt./ha, jodły 4 – 8 tys. szt./ha, modrzewia 1,5 – 3 tys. szt./ha, jedlicy 3 – 4 tys. szt./ha, dębu 6 – 8 tys. szt./ha, buka 6 – 8 tys. szt./ha, innych liściastych 4 – 6 tys. szt./ha. Decydując o zagęszczeniu początkowym uprawy należy mieć na względzie, że przesądza ono o tempie wzrostu drzew na grubość i wysokość, o różnicowaniu się ich pozycji biosocjalnych i tempie ich wydzielania się z drzewostanu. Ma wpływ na proces zwierania się koron drzew, intensywność oczyszczania się pni oraz na kształtowanie grubości gałęzi, które determinują jakość techniczną drewna. Nadmierne początkowe zagęszczenie sadzonek spowodować może zbyt duże nasilenie konkurencji między drzewkami i w konsekwencji osłabienie drzewostanu i jego uszkodzenie przez czynniki biotyczne lub abiotyczne. Niebagatelna jest tu również kwestia wysokich kosztów założenia uprawy i późniejszej pielęgnacji. Z kolei zbyt mała gęstość sadzenia, przy wystąpieniu licznych czynników szkodotwórczych może być przyczyną wypadów w i tak już luźnym drzewostanie, obniżenia jakości technicznej drzew, a w konsekwencji zmniejszenia możliwości selekcji hodowlanej i wymiernych strat finansowych. Przy małym zagęszczeniu sadzonek, na żyznych siedliskach wskutek bujnego rozwoju traw i podszytu zwiększa się także zagrożenie pożarowe. 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Gil W., Łukaszewicz J., Stocki J., Zachara T., 2007: Odnawianie lasu i zalesianie.  Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świat”,  Warszawa. Zasady hodowli lasu 2012. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa.

 

Autor: dr inż. Wojciech Gil

Autor: Administrator Encyklopedia Leśna

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2019-10-28 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt