Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zagospodarowanie lasu

(lasy i leśnictwo), selekcja i nasiennictwo, czyli dobór i pozyskanie możliwie najlepiej dostosowanego do danego środowiska materiału siewnego; szkółkarstwo, czyli hodowanie z wyselekcjonowanych nasion młodych drzewek, służących do zalesień i odnowień, zalesienia, czyli wprowadzanie roślinności leśnej na gruntach, które dotychczas nie były leśnymi; odnawianie lasu, czyli wprowadzanie roślinności leśnej na terenach, gdzie został usunięty w procesie produkcji drzewostan dojrzały (może to odbywać się w sposób sztuczny - przy pomocy sadzonek wyhodowanych na szkółkach leśnych, lub w sposób naturalny - gdzie pomaga się w powstaniu nowego pokolenia lasu z nasion drzew dotychczas rosnących na danym terenie); poprawki i uzupełnienia, konieczne w przypadku gdy po zalesieniu lub odnowieniu powstały zbyt duże powierzchnie bez sadzonek lub siewek, pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów, konieczne w przypadku gdy sadzonki są zagłuszane przez chwasty; wprowadzanie podszytów, czyli wprowadzanie w istniejących drzewostanach sadzonek drzew i krzewów wzbogacających ekosystem leśny; czyszczenia wczesne  i późne; trzebieże wczesne i późne, które są zabiegami hodowlanymi.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Zespół redakcyjny

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt