Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zagospodarowanie przestrzenne regionu dotyczące gospodarki leśnej

(urządzanie lasu), na Komisji Założeń Planu (w referacie nadleśniczego) oraz na NTG (w referacie kierownika zespołu sporządzającego projekt planu urządzenia lasu) omawiane są zagadnienia związane z podstawowymi założeniami polityki zagospodarowania przestrzennego regionu dotyczącymi gospodarki leśnej i ochrony przyrody, z uwzględnieniem regionalnych strategii rozwoju oraz programów ochrony środowiska, w którym przedstawia się ogólnie przewidywany wpływ realizacji założeń polityki przestrzennego zagospodarowania gmin oraz całego regionu na prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, w zakresie:1) ochrony środowiska, w tym: ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ochrony krajobrazu;2) ochrony wód i gospodarowania wodami;3) obrony kraju;4) ochrony zdrowia ludności z uwzględnieniem turystyki i rekreacji;5) udokumentowanych złóż kopalin;6) przewidywanych inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym, w tym mogących spowodować zagrożenie trwałości lasu.Zaktualizowane informacje na ten temat zamieszcza w opisie ogólnym nadleśnictwa w rozdziale „Ogólna charakterystyka lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz pozostałych gruntów i nieruchomości będących w zarządzie nadleśnictwa”.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Krzysztof Okła na podstawie Instrukcji Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 9

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt