Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zagospodarowanie uzdrowiskowe, rekreacyjne oraz turystyczne lasu

(lasy i leśnictwo), ogół faktycznych czynności gospodarczych, mających na celu wzmocnienie metodami gospodarki leśnej uzdrowiskowych, rekreacyjnych oraz turystycznych funkcji lasu - polegających w szczególności na:a) wykonywaniu w ramach  hodowli lasu czynności, prowadzących do ukształtowania oraz utrzymania struktury przestrzennej, gatunkowej oraz zagęszczenia roślinności leśnej (głównie w warstwie drzew oraz krzewów) pod kątem funkcji lasu uzdrowiskowej, rekreacyjnej oraz turystycznej, b) utrzymywaniu (bieżącym eksploatowaniu, konserwowaniu, naprawianiu, remontowaniu, ulepszaniu pozainwestycyjnym) składników majątkowych, tworzących infrastrukturę zagospodarowania uzdrowiskowego, rekreacyjnego oraz turystycznego lasu, z zastrzeżeniem infrastruktury, związanej z zagospodarowaniem łowieckim lasu, a także z zastrzeżeniem, że infrastrukturę tę stanowią nieruchomości gruntowe z trwałymi naniesieniami, odpowiednio przysposobione nieruchomości bez trwałych naniesień oraz budynki, budowle oraz obiekty małej architektury, stanowiące odrębny przedmiot władania ze strony Skarbu Państwa,c) utrzymywaniu (bieżącej eksploatacji, konserwacji, naprawianiu, remontowaniu oraz ulepszaniu pozainwestycyjnym, tj. ulepszanie przez czynności, nie zaliczonych do robót budowlano - montażowych) środków trwałych ruchomych, ruchomości o długim cyklu użytkowania, np. zadaszeń (wyposażenie) oraz inwentarza żywego, związanych przede wszystkim z uzdrowiskowym, rekreacyjnym lub/oraz turystycznym zagospodarowaniem lasu, chyba że środki trwałe ruchome oraz wyposażenie wchodzą u danego gospodarza lasu do gospodarstwa pomocniczego, a z tego powodu koszty eksploatacji, konserwacji naprawiania oraz ulepszania pozainwestycyjnego tych składników majątkowych obciążają koszty zagospodarowania uzdrowiskowego, rekreacyjnego lub/oraz turystycznego w ramach rozliczania kosztów usług wewnętrznych.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt