Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zagrożenia gadów

w Europie 20 % gatunków gadów uznaje się za zagrożone wyginięciem; 40 % gatunków wykazuje stały spadek liczebności. Jako przyczynę najczęściej podaje sie antropogeniczne zmiany środwiska i zabijanie. Wsród zagrożeń najczęściej wymieniane są: (1) utrata i degradacja pierwotnych biotopów - zmiany w środowisku naturalnym wodnym i lądowym, przekształcanie mozaiki krajobrazu w monokultury, likwidacja naturalnych lub półnaturalnych obszarów otwartych: ugorów, nieużytków, zadrzewień środpolnych i miedz, sukcesja naturalna, spadek poziomu wód gruntowych wskutek procesów naturalnych lub niewłaściwych melioracji; (2) zanik biotopów wtórnych: usypisk kamieni, rumowisk skalnych, powalonych drzew, stert gałęzi, liści, kompostu; zmiana stosunków wodnych wskutek obniżenie poziomu wód gruntowych wskutek budownictwa, kopalnictwa, nadmiernej eksloatacji, melioracji; (3) fragmentacja siedlisk i powstawanie barier w migracjach poprzez rozwój infrastruktury drogowej i rozbudowę osiedli ludzkich, kolizje szlaków migracji gadów z drogami; (4) zanieczyszczenia chemiczne; (5) drapieżnictwo; (6) wciąż niska świadomość społeczeństwa.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Autor: dr hab. Elzbieta Jancewicz

Klimaszewski K. 2013. Płazy i gady. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Blab J., Vogel H. 1999. Płazy i gady Europy Środkowej. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
Gierliński G., Grabowska J., Grabowski M., Jaskuła R. 2014. Ilustrowana encyklopedia płazów i gadów Polski. DOM WYDAWNICZY PWN Sp. z o.o., Warszawa.
Juszczyk W. 1974. Płazy i gady krajowe. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Klimaszewski K. 2013. Płazy i gady. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Autor: Piotr Adamski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-01-22 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt