Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zagrożenie trwałości lasu

(lasy i lesnictwo), stan lasu wywołany czynnikami zewnętrznymi lub nieprawidłową gospodarką leśną, wymagający zabiegów zwalczających i ochronnych albo jego przebudowy.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (lasy i leśnictwo), stan ekosystemu leśnego, wywołany skutkami czynników biotycznych oraz abiotycznych, w tym o charakterze antropogenicznym (także związanymi z błędami, popełnionymi w przeszłości w prowadzeniu gospodarki leśnej), charakteryzujący się na tyle istotnym naruszeniem potencjałów żywotności oraz odporności lasu, że dalsze utrzymanie lub przywrócenie pożądanych wartości  cech tego ekosystemu, nie jest z zasady możliwe bez podjęcia działań w zakresie akcji ratunkowych oraz zwalczających, obejmujących w szczególności:a) ograniczanie liczebności owadów, dla których bazę pokarmową stanowi roślinność leśna, b) zwalczania chorób grzybowych w lesie, c) działania ratunkowych w związku z rozprzestrzenianiem się pożarów leśnych, powodzi itp. nagłych zjawisk destrukcyjnych w lasach, a następnie działań w zakresie przebudowy lasu, przy czym podstawę formalną do uznania lasu za zagrożony w swojej trwałości – obok zdarzeń oczywistych takich, jak trwanie pożaru czy zalewanie określonych części lasu przez wody, szkody wywołane przez nawałnicowy wiatr czy intensywne opady mokrego śniegiu - stanowią w szczególności:b) uznanie, na podstawie odrębnych przepisów, określonej powierzchni lasu za obszar, objęty stanem nadzwyczajnym konstytucyjnej klęski żywiołowej lub klęski żywiołowej w rozumieniu dekretu z 1954 roku,c) zakwalifikowanie lasu na określonej powierzchni do określonej przebudowy w trakcie prac nad planem urządzenia lasu (dokumentami odpowiadającymi),d) decyzje w sprawie  zaliczenie lasu na określonej powierzchni do objęcia zabiegami w zakresie wyżej wymienionego ograniczania liczebności owadów oraz zwalczania chorób grzybowych,e) decyzje w sprawie przyznania środków budżetowych na działania, mające na celu ograniczenie zagrożenia trwałości lasu ,f) rozstrzygnięcia zapadające w toku sądowego lub pozasądowego postępowania procesowego, mające za przedmiot ustalenie sprawcy i zadośćuczynienie za szkody, spowodowane w lasach. Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał  niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt