Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zagrożenie

(bezpieczeństwo i higiena pracyw leśnictwie), stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt