Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zakończenie budowy

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), czynności zmierzające do zakończenia robót budowlanych. O zakończeniu budowy decyduje kierownik budowy, dokonując odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy. Wpis zawiera stwierdzenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem oraz o doprowadzeniu terenu do należytego stanu i porządku. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania: protokołu z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, protokołu odbioru instalacji elektrycznej, odbioru instalacji gazowej, protokołu ze sprawdzenia prawidłowości działania urządzeń grzewczych i wentylacji w budynku, kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Formalne zakończenie budowy jest konieczne przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorz Trzciński

Powiązane hasła

zgłoszenie użytkowania

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt