Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zalążek

(botanika leśna, anatomia i morfologia roślin), żeński  twór rozrodczy roślin nasiennych, w którym powstaje komórka jajowa, rozwijający się po zapyleniu i zapłodnieniu w nasienie. U nagozalążkowych tworzy się na łuskach nasiennych lub liściach zarodnionośnych, a u okrytozalążkowych powstaje  wewnątrz zalążni i składa się z ośrodka będącego utworem homologicznym do megasporangium, dwóch osłonek z okienkiem, podstawy zwanej osadką oraz sznureczka, którym jest przyczepiony do ściany zalążni. Z megaspory rozwija się silnie zredukowany, zwykle kilkukomórkowy, gametofit żeński noszący nazwę woreczka zalążkowego.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Szweykowska A. 2003. Zalążek. W: Słownik botaniczny. Red. A. i J. Szweykowscy. Wiedza Powszechna, Warszawa: 1018.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt