Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zamieranie dębów

(fitopatologia leśna), kompleks przyczyn abiotycznych i biotycznych. Dużą role odgrywają wahania poziomu wód gruntowych i długotrwałe susze, gradacje owadów liściożernych wreszcie porażenie pędów przez grzyby Phomopsis spp., Venturia spp., Fusicoccum spp. Ophiostoma piceae (Münch) Syd. et P. Syd. Niezwykle istotnym czynnikiem, a właściwie ostatnim ogniwem długotrwałego procesu zamierania dębu są opieńki, a w szczególności Armillaria gallica Marxm. et Romagn. (opieńka żółtotrzonowa), której aktywność wzrasta w okresach występowania czynników stresowych.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Sierota Z., 2001. Choroby Lasu. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa. Łakomy P., Siwecki R., 2000: Grzyby z rodzaju Armillaria występujące w Nadleśnictwie Smolarz. Sylwan 4: 115-121. Kwaśna H., Łakomy P., 2004. Przyczyny zamierania żołędzi w Nadleśnictwie Smolarz. Maszynopis. CABI Bioscience Databases, Index Fungorum, www.speciesfungorum.org

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt