Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zanieczyszczenia wód podziemnych - kontaminacja

Opis
Zgłoś uwagę

(inżynieria leśna, hydrologia), procesy prowadzące do zmian składu lub stanu wód podziemnych wywołane bezpośrednią lub pośrednią działalnością człowieka, powodujące mniejszą ich przydatność dla jednego lub wszystkich celów, którym wody te mogłyby służyć w swym naturalnym stanie. Praktycznie jako zanieczyszczenie wód podziemnych należy traktować wszelkie zmiany ich składu chemicznego, wywołane czynnikami naturalnymi, wewnętrznymi (geogenicznymi) i zewnętrznymi (antropogenicznymi). ang. groundwater pollution, g. contamination

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Publikacje powiązane tematycznie

Byczyński H., Błaszyk T., Witczak S., 1979 – Zagrożenie i ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. Wyd. Geol. Warszawa.

Osmęda-Ernst E., Witczak S., 1991 – Parametry wybranych zanieczyszczeń w wodach podziemnych W: Kleczkowski A.S. (red.), Ochrona wód podziemnych w Polsce, stan i kierunki badań: 201–215. Wyd. SGGW AR. Warszawa.

Witczak S., Adamczyk A., 1994, 1995 - Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania . Biblioteka Monitoringu Środowiska Wyd. PIOŚ, Warszawa, Tom I: 111 p., Tom II: 579 s.

Zgłoś uwagę do hasła

Powiązane hasła

zatrucie wód

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt