Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zapory szczelinowe (-szutrujące)

(inżynieria leśna, hydrologia), zapory o pionowych szczelinach (jednej lub wielu), sięgających od korony zapory zwykle do pierwotnego dna potoku. Zadaniem tych zapór jest regulacja szybkości transportu rumowiska. Szczeliny mają taką szerokość, aby przy normalnym stanie woda przepływała przez nie bez przeszkód, a ulegała spiętrzeniu w czasie fali powodziowej. Na skutek spiętrzenia i efektu cofki, znaczna część rumowiska zostaje zatrzymana. Po opadnięciu fali woda przepływa przez zaporę, unosząc stopniowo ze sobą nagromadzone uprzednio rumowisko.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Podręcznik wdrażania projektu – Wytyczne do realizacji małej retencji w górach. Warszawa 2010. CKPŚ

Publikacje powiązane tematycznie

Jędryka E., 2006: Proekologiczne budowle wodne. Rozwiązania konstrukcyjne, dostosowanie do parametrów hydraulicznych cieków i uwarunkowań przyrodniczo – krajobrazowych. Poradnik. Falenty, wyd. IMUZ

Mokwa M., Wiśniewolski W., 2008: Ochrona ichtiofauny w rzekach z zabudową hydrotechniczną. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław

Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków. Praca zbiorowa 2006. Polska Zielona Sieć

Paluch J., Palczyński M., Paruch A., Pulikowski K., 2005: Zwiększanie retencji i poprawa jakości wód za pomocą opóźniaczy odpływu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Żelazo J., Popek Z., 2002: Podstawy renaturyzacji rzek. Warszawa, wyd. SGGW

Powiązane hasła

mała retencja

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt