Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zarząd wspólnoty

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), osoby wybrane przez właścicieli mieszkań wybarne spośród siebie lub osoba fizyczna lub prawna np. przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami posiadający do tego odpowiednie uprawnienia. Osoba ta, lub grupa osób reprezentują właścicieli danej nieruchomości zarówno na zewnątrz, jak i w sprawach pomiędzy wspólnotą a poszczególnymi właścicielami mieszkań. Zarząd może podejmować decyzje w pewnych sprawach samodzielnie to znaczy "zakres zwykłego zarządu", większość jednak spraw musi konsultować z mieszkańcami i uzyskać ich pełnomocnictwo do występowania w ich imieniu w formie uchwały wspólnoty mieszkaniowej.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388 z póź. zm.)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt