Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zarządca leśnego materiału podstawowego

(hodowla lasu, nasiennictwo), państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wykonująca, na mocy przepisów szczególnych, uprawnienia właścicielskie względem leśnego materiału podstawowego stanowiącego własność Skarbu Państwa.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym, art. 2 ust. 11

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt