Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zarządzania informacjami

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), sposób działania Lasów Państwowych obejmujący w szczególności: gromadzenie, pozyskiwanie i wytwarzanie informacji pierwotnych wprowadzanie, katalogowanie i przetwarzanie informacji, gromadzenie, kolportaż i udostępnianie dokumentów oraz ich archiwizowanie - w zakresie niezbędnym do prowadzenia oraz należytego wykonywania przez Lasy Państwowe całokształtu działalności leśnej przez Lasy Państwowe, z zastrzeżeniem zadań wykraczających poza ramami zwykłego zarządu.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt