Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zasada równowagi ekologicznej

Opis
Zgłoś uwagę

(Ekologia lasu, podstawowe zasady, prawa i teorie ekologiczne), [gr. kos = dom, domostwo + lógos = nauka], zasada biocenotyczna mówiąca, że pleocen jest układem przyrodniczym znajdującym się stanie równowagi dynamicznej. Oznacza to, że istnieje wzajemne dopasowanie składników biologicznych ekosystemu i ich adaptacji do przeciętnych warunków środowiska. Równowaga ekologiczna jest utrzymywana dzięki odpowiedniej organizacji pleocenu. Mechanizmy regulujące służą układowi jako całości, a nie jego pojedynczym elementom. Dzięki ich istnieniu zostaje zabezpieczone trwanie pleocenu w czasie. W wypadku naruszenia mechanizmów regulacyjnych następuje załamanie równowagi biocenotycznej, pleocen rozpada się, a na jego miejsce powstaje nowy, dostosowany do aktualnie panujących warunków.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt