Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zasady rozmieszczenia urządzeń sterowniczych i kontrolnych

(ergonomia w leśnictwie), rozmieszczenie i grupowanie urządzeń sterowniczych polega na przestrzegania następujących zasad :1. Zasada częstości. W przestrzeni optymalnej dla rozmieszczenia urządzeń sterowniczych powinny znajdować się urządzenia najczęściej używane. Chodzi tu już nie tyle o przestrzeń swobodną, ale o obszar właściwy stanowisku danej maszyny. Zrozumiałe jest np.: że centralne położenie kierownicy pojazdu mechanicznego jest nienaruszalne.2. Zasada kolejności. Rozmieszczenie urządzeń sterowniczych powinno być zgodne z kolejnością ruchów wymaganą przez proces sterowania tak, by ruchy sterownicze były możliwie proste. Inaczej mówiąc urządzenia sterownicze należy ustawić w takiej kolejności jakiej będą używane.3. Zasada ważności. Uprzywilejowane w sensie najkorzystniejszego rozmieszczenia powinny być najważniejsze urządzenia sterownicze.4. Zasada pełnionej funkcji. Razem należy grupować urządzenia sterownicze funkcjonalnie powiązane przez to, że sterują tym samym zespołem, czy mechanizmem maszyny.5. Zasada podobieństwa konstrukcyjnego. Zgrupowanie razem urządzeń sterowniczych o podobnej budowie poprawia przejrzystość konstrukcji. Wadą stanowiska sterowniczego, na którym zasada ta została uwzględniona, może być trudność rozpoznawaniu właściwego urządzenia sterowniczego np.: właściwego przycisku na desce rozdzielczej z przyciskami.6. Zasada jednakowego oporu. Urządzenia sterownicze o zbliżonym do siebie oporze roboczym powinny być zgrupowane w tej części przestrzeni pracy, w której opór ten nie przekracza siły, jaką w tym obszarze może wywrzeć operator.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Zalewski P., Pleszczyński W. 1985. Ergonomia dla mechanizatorów rolnictwa. Wyd. II, PWRiL, Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt