Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zasady stosowania przerw w pracy

(ergonomia w leśnictwie), 1.  Suma wszystkich przerw powinna być równa lub nieco mniejsza od 15% całego czasu pracy (tp), a w przypadku prac ciężkich < 20-30% tp.2. W zależności od ilości wprowadzonych przerw, miejsce ich umieszczenia w czasie pracy nie jest bez znaczenia, zaleca się w przypadku występowania:- tylko 1 przerwa - umieścić ją pomiędzy 1/3 a 1/2 tp,- 2 przerwy - umieścić je tak, by dzieliły tp na 3 części, a czas trwania drugiej powinien być dłuższy niż pierwszej.3. W przypadku ciężkich prac fizycznych ilość przerw powinna być większa.4. Należy dążyć do stosowania przerw częstych chociaż krótkich, gdyż efekt wypoczynku jest największy w początkowej fazie jego trwania. (zależność logarytmiczna - działanie prawa Webera - Fechnera).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Wykowska M. 1992. Ergonomia - wydanie internetowe. AGH Kraków.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt