Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zasady stosowania środków chemicznych (podstawowe)

(ergonomia w leśnictwie), toksyczność dla ludzi i zwierząt opiniuje Państwowy Zakład Higieny. Toksyczność dla organizmów wodnych opiniuje Instytut Ochrony Środowiska.Zaleca się stosowanie w pierwszej kolejności biologicznych, hodowlanych i agrotechnicznych metod ochrony roślin oraz ograniczenie użycia środków chemicznych do minimum. Sprzedawcy środków zaliczanych do I i II grupy toksyczności zobowiązani są do prowadzenia ewidencji nabywców, a zabiegi przy pomocy tych środków mogą być wykonywane przez osoby posiadające świadectwo szkolenia. Zabrania się stosowania środków I i II klasy toksyczności sprzętem agrolotniczym. Zgodnie z zarządzeniem Ministra RiGŻ konieczne jest stosowanie instrukcji-etykiet dla wszystkich stosowanych środków (z międzynarodowymi symbolami i umownymi znakami ostrzegawczymi - piktogramami) (por.ryc.) Międzynarodowe umowne znaki ostrzegawcze (piktogramy) (ryc.), oznaczono na rycinie w zakładce Rysunki:                                1 - Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczenia2 - Koncentrat w formie stałej do rozcieńczenia3 - Środek gotowy do użycia4 - Chroń dłonie / Używaj rękawic 5 - Chroń twarz / Używaj ekranu ochronnego6 - Ręce myj pod bieżącą wodą7 - Używaj fartucha ochronnego8 - Używaj obuwia ochronnego / Nogawki spodni wkładaj na obuwie9 - Używaj maski ochronnej10 - Używaj respiratora11 - Używaj kombinezonu ochronnego12 - Środek szkodliwy dla ryb13 - Środek szkodliwy dla zwierząt14 - Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, niedostępnych dla dzieci
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Rozporządzenie MRiGŻ w sprawie szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu i stosowania (Dz.U z 12.03.1996 r, nr 48, poz.212).

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt