Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zasoby ekonomiczne lub potencjalnie ekonomiczne ziemi

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), a) ludzie, zamieszkujący Ziemię, b) ożywione i nieożywione zasoby naturalne, współtworzące Ziemię, c) cały majątek materialny i niematerialny, będący wytworem rąk ludzkich, rozpatrywane ze wszelkimi przymiotami tych części składowych Ziemi, świadomie używane lub mogące stać się przedmiotem świadomego używania w celu zaspakajania wszechstronnych potrzeb ludzkich (potrzeby społeczne), w tym potrzeb gospodarczych.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii Leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt