Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zasoby wód podziemnych

(inżynieria leśna, hydrologia), ilość wód podziemnych traktowanych jako surowiec, wyrażana najczęściej w jednostkach objętościowych na jednostkę czasu, zawarta w zbiorniku wód podziemnych, zlewni podziemnej lub innej jednostce hydrogeologicznej. Ponieważ wody podziemne – w odróżnieniu od innych surowców – znajdują się przeważnie w ruchu i są odnawialne, ocena ich zasobów (ustalanie zasobów wód podziemnych) zarówno ilościowa, jak i jakościowa jest dokonywana dla określonego czasu i na podstawie danych z okresu wieloletniego. Najogólniejszy podział zasobów wód podziemnych wynika ze sposobu ich występowania i powstawania (zasoby naturalne wód podziemnych, zasoby sztuczne wód podziemnych) oraz ich dynamiki (zasoby odnawialne (dynamiczne) wód podziemnych, zasoby statyczne wód podziemnych). W zależności od rodzaju i zakresu ich rozpoznania rozróżnia się zasoby dyspozycyjne i zasoby eksploatacyjne (ujęcia) wód podziemnych. O wielkości zasobów decydują: rozmiary zbiornika wód podziemnych (rozprzestrzenienie i miąższość) i jego położenie względem utworów otaczających, parametry hydrogeologiczne utworów wodonośnych oraz warunki zasilania zbiornika. ang. groundwater resources

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Publikacje powiązane tematycznie

Gabryszewski T., Wieczysty A., 1985 – Ujęcia wód podziemnych. Arkady. Warszawa.

Macioszczyk T., Szestakow W.M., 1983 – Dynamika wód podziemnych. Wyd. Geol. Warszawa.

Pleczyński J., 1981 – Odnawialność zasobów wód podziemnych. Wyd. Geol. Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt