Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zawiesina - suspensja

(inżynieria leśna, hydrologia), cząsteczki o wymiarach przekraczających wymiary koloidów, tworzące w wodzie niestabilny, często niejednorodny układ, zwykle podlegający naturalnej sedymentacji. Zawiesiny mogą być substancjami mineralnymi (cząsteczki krzemionki, minerałów ilastych, wodorotlenków żelaza itp.) i organicznymi, w tym również mikroorganizmami. Zawiesiny występują głównie w wodach rzecznych, w wodach gruntowych mogą pojawiać się okresowo (roztopy, powodzie) lub przy zbyt intensywnym pompowaniu wody. Zawiesiny często mają silne zdolności sorpcyjne, sprawiające, że przy uwzględnianiu ich w analizie wody możemy uzyskać zmieniony skład chemiczny wody. Obecność zawiesiny w wodzie podwyższa jej mętność, ogranicza przezroczystość, może też wpływać na pojawienie się pozornego zabarwienia wód. ang. suspension

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Publikacje powiązane tematycznie

Dojlido J., 1995. Chemia wody. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok. Macioszczyk A., 1987 - Hydrogeochemia. Wyd. Geol., Warszawa, 475 s. Macioszczyk A., Dobrzyński D., 2002 - Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 448 s.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt