Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zawilec

(botanika leśna, rośliny zielne), Anemone – rodzaj z rodziny rodzaj z rodziny Ranunculaceae (jaskrowate),  reprezentowany w Polsce przez 4 gatunki. Zawilec gajowy (Anemone nemorosa L.) – wczesnowiosenna  bylina  o długich, brunatnych i wałeczkowatych kłączach oraz łodydze, do 25 cm wysokości,  z jednym okółkiem trzech 3-5-dzielnych, ogonkowych liści. Odcinki blaszki 3-wrębne, nierówno ząbkowane. Kwiaty na szczycie łodygi, zwykle pojedyncze, z okwiatem złożonym z 6 działek (3+3), białe, często spodem liliowo nabiegłe. Pospolita roślina w żyznych lasach liściastych, grądach, buczynach i łęgach z klasy Querco-Fagetea. Zawilec żółty (Anemone ranunculoides L.) różni się od z. gajowego przede wszystkim żółtymi działkami okwiatu oraz krótkoogonkowymi, prawie siedzącymi liśćmi. Kwiaty po 1 lub 2. Gatunek charakterystyczny dla rzędu Fagetalia sylvaticae (żyzne i średnio żyzne lasy liściaste – łęgi, grądy, buczyny i żyzne jedliny, zboczowe lasy lipowo-jaworowe). Zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris L.) jest byliną  z wrzecionowatym, krótkim kłączem, osiągającą wysokość do 40 cm. Liście 5-dzielne, odziomkowe na długich ogonkach, łodygowe po 3 w okółku, krótkoogonkowe. Kwiaty szczytowe, pojedyncze, duże (do 6 cm średnicy). Działki okwiatu białe. Gatunek ciepłolubny i światłożądny. Rośnie na siedliskach suchych i słonecznych, preferuje gleby zasobne węglan wapnia. Występuje na rozproszonych stanowiskach nizinnych, najczęściej na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej oraz nad dolną Wisłą i Odrą, a także na Pojezierzu Mazurskim. Jest charakterystyczny dla ciepłolubnych muraw okrajkowych ze związku Geranion sanguinei. Zawilec narcyzowy (Anemone narcissifolia L.) osiąga wysokość do 80 cm, ma łodygę odstająco jedwabiście owłosioną i 3 liście łodygowe 3-dzielne i siedzące, usytuowane w jednym okółku pod kwiatostanem. Liście odziomkowe z blaszką 3-5-dzielną są długoogonkowe. Kwiaty po 3-8, na długich szypułkach, występują w szczytowym baldachowatym kwiatostanie. Działki okwiatu białe, od spodu różowawe. Gatunek górski, występuje w traworoślach, ziołoroślach i zaroślach krzewów liściastych piętra subalpejskiego.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Władysław Danielewicz

Zdjęcia

zawilec gajowy Fot. W. Gil
zawilec

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło ostatnio zmienione 2020-10-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt