Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zbiornik wód podziemnych

(inżynieria leśna, hydrologia), 1.W szerszym znaczeniu zespół utworów dobrze i słabo przepuszczalnych pozostających we wzajemnej łączności hydraulicznej. O zbiornikach wód podziemnych mówi się zwykle, gdy utwory wodonośne dobrze przepuszczalne mają duży zasięg przestrzenny i zawierają zasoby o znaczeniu użytkowym (ekonomicznym). W tym sensie jako pojęcie najogólniejsze w opracowaniach regionalnych wprowadzono pojęcie użytkowy poziom wód podziemnych UPWP. Wg umownych kryteriów wydajności, jakości i zasobności wód wyróżnia się zbiorniki wód podziemnych: główne, lokalne i miejscowe w zależności od potencjalnej wydajności studni i ujęcia. 2. W węższym znaczeniu: synonim basenu wód podziemnych, niecki wód podziemnych; nieprzepuszczalna podstawa (spąg) ma kształt nieckowaty. 3. Niekiedy mówiąc o zbiorniku, używa się tego pojęcia w znaczeniu statycznym, przeciwstawnym pojęciu strumienia wód podziemnych jako zbiornika dynamicznego. ang. groundwater reservoir

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Publikacje powiązane tematycznie

Gabryszewski T., Wieczysty A., 1985 – Ujęcia wód podziemnych. Arkady. Warszawa.

Macioszczyk T., Szestakow W.M., 1983 – Dynamika wód podziemnych. Wyd. Geol. Warszawa.

Pleczyński J., 1981 – Odnawialność zasobów wód podziemnych. Wyd. Geol. Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt