Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zdolność do czynności prawno-handlowych

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), szczególny przypadek zdolności do czynności cywilnoprawnych; czynności prawno – handlowe w Lasach Państwowych, obejmują każdą czynność prawną, mieszczącą się w zakresie działalności administracyjnej odpowiednio Dyrektora Generalnego,  dyrektora regionalnego, nadleśniczego, a także kierownika zakładu, jako organów reprezentujących Skarb Państwa, w celu  zawiązania  stosunku handlowego, tj. szczególnego stosunku cywilnoprawnego z osobami fizycznymi lub osobami prawnymi albo innymi uprawnionymi jednostkami organizacyjnymi,  Czynności prawno - handlowe są adresowane do :a) nabywców produktów (wyrobów), robót oraz usług, będących wynikiem działalności gospodarczej Lasów Państwowych (także wynikiem działalności administracyjnej, o ile efekt tej działalności podlega zbywaniu),b) wykonawców produktów (wyrobów), robót oraz usług, potrzebnych do realizacji zadań w ramach działalności gospodarczej Lasów Państwowych.Efektem ciągu czynności, o których mowa powyżej, jest stosunek handlowy, polegający na tym , że:a) co najmniej jeden z wyżej wymienionych kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych  - z racji, iż prowadzi w sposób trwały i zawodowy (profesjonalny) działalność gospodarczą (przedsiębiorstwo), której przedmiotem i wynikiem jest świadczenie dóbr i usług – zobowiązuje się do postawienia tych dóbr i usług do dyspozycji pozostałych uczestników obrotu gospodarczegob) zaś drugostronni uczestnicy obrotu gospodarczego zobowiązują się na zasadzie równoprawnej dobrowolności do pobrania tych dóbr i usług za określoną ilość środków pieniężnych lub za określoną ilość innych dóbr oraz usług,  c) albo co najmniej jeden z wyżej powołanych kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, prowadząc działalność gospodarczą, zobowiązuje się za określoną ilość środków pieniężnych lub/oraz określoną ilość dóbr i usług do nabycia od kontrahenta jego dóbr i usług, związanych z tą działalnością gospodarczą, przy czym stosunek handlowy może polegać na zawarciu:- umowy przenoszącej prawa (sprzedaż, dostawa, kontraktacja w rozumieniu kodeksu cywilnego),- umowy o świadczenie usług (zlecenie, o dzieło, umowy w zakresie robót budowlano – montażowych, przewóz, spedycji, składu, przechowania, komisu, agencji, umowa hotelowa,).Definicję zdolności do czynności prawno – handlowych należy stosować odpowiednio do umów przenoszących prawa oraz umów o świadczenie usług, gdy przedmiotem tych umów są wartości niematerialne oraz efekty zasadniczej działalności administracyjnej.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt