Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zerwa

(botanika leśna, rośliny zielne), Phyteuma – rodzaj z rodziny Campanulaceae (dzwonkowate) reprezentowany w Polsce przez 2 gatunki dziko rosnące, z których jeden jest częstą rośliną leśną, charakterystyczną dla zbiorowisk z rzędu Fagetalia sylvaticae (żyzne i średnio żyzne lasy liściaste – łęgi, grądy, buczyny i żyzne jedliny, zboczowe lasy lipowo-jaworowe). Zerwa kłosowa (Phyteuma  spicatum L.) – bylina o grubym korzeniu, łodydze do 70(150) cm wysokości oraz zróżnicowanych liściach: odziomkowych sercowatych, karbowano-piłkowanych, osadzonych na długich ogonkach oraz zmiennych łodygowych, ku górze coraz węższych, aż do lancetowatych i prawie siedzących. Kwiaty w gęstych, jajowatych kłosach o koronie białej, złożonej z 5 wąskich płatków, początkowo tworzących rurkę, później rozdzielonych prawie aż do nasady. 
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Władysław Danielewicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt