Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zespoły przyrodniczo-krajobrazowcze

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi (jedną z form ochrony przyrody) są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne Ustanowienie (…) zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.627 z późniejszymi zmianami) - Art. 43, 44

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt