Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zgłoszenie użytkowania

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), działania inwestora pozwalajace na formalne przystapienie do użytkowania obiektu budowlanego. W pozwoleniu na budowę jest określona konieczność, lub nie, uzyskania decyzji na użytkowanie budynku. W przypadku gdy nie ma obowiązku dokonania kontroli, inwestor zobowiązany jest na 21 dni przed zasiedleniem budynku zgłosić ten fakt do urzędu, który wydał pozwolenie na budowę. Obiekty budowlane wymagające decyzji na użytkowanie i końcowej kontroli muszą być zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ciągu 14 dni od zakończenia robót budowlanych. Minister  Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (DzU nr 120, poz. 1128 z 10.07.2003 r.), określił wzór protokołu oraz obiekty podlegające obowiązkowej kontroli.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Grzegorz Trzciński

Powiązane hasła

zakończenie budowy

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt