Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zgnilizna miękka

1. (nauka o surowcu drzewnym, wady drewna), rozkład komórek drewna wywołany przez grzyby pasożytnicze, objawiający się zmianą barwy i zniszczeniem drewna o różnym nasileniu, widoczny na czole lub pobocznicy pnia; często towarzyszą jej owocniki grzybów, ślady po nich lub wklęśnięcia kory występuje w drewnie żywych drzew oraz w surowcu składowanym wszystkich gatunków drzew; surowiec drzewny obarczony zgnilizną miękką posiada ograniczone zastosowanie, natomiast przy dużych rozmiarach zgnilizny całkowicie traci wartość użytkową

2. (nauka o surowcu drzewnym, wady drewna), rozkład komórek drewna objawiający się nie tylko zmianą barwy, lecz także jego zniszczeniem o różnym nasileniu

ŹRÓDŁO (AUTOR)

1. Dieter F. Giefing, Witold Pazdrowski

2. PN-79/D-01011

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt