Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zgodność składu gatunkowego

(urządzanie lasu), w celu oceny stopnia zgodności składu gatunkowego drzewostanu z siedliskiem, a właściwie z przyjętym TD (typem drzewostanu), w urządzaniu lasu wyróżnia się dwie grupy drzewostanów: 1) uprawy i młodniki, które porównuje się z orientacyjnym składem gatunkowym upraw, przyjętym w poprzednim planie urządzenia lasu;2) pozostałe drzewostany, które porównuje się z TD – jako wzorcami – ustalonymi podczas KZP.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 40 ust. 1

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt