Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zielona szkoła

(Turystyka), Zielona szkoła w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki to impreza wyjazdowa związana z realizacją programu nauczania. Jej realizacja jest możliwa pod warunkiem spełnienia przepisów paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, w którym czytamy, iż w szkolnym planie nauczania dopuszcza się wprowadzenie innej niż w systemie lekcyjno-klasowym organizacji zajęć edukacyjnych, w szczególności w formie projektów edukacyjnych, plenerów artystycznych, zielonych szkół, obozów naukowych lub artystycznych, realizacji spektakli, przedstawień, koncertów, wystaw i innych, pod warunkiem że ich łączny czas realizacji nie przekroczy 5 tygodni nauki w roku szkolnym i zagwarantowane zostanie co najmniej 30 tygodni nauki w roku szkolnym.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Tekst pierwotny: Dz.U.2001.135.1516

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt