Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Zielone Płuca Polski (ZPP)

(ochrona przyrody), obszar funkcjonalny o wysokich walorach przyrodniczych, znajdujący się w północno-wschodniej części kraju, na terenie 5 województw 57 powiatów oraz 379 gmin. Jego powierzchnia wynosi 63 234 km², co stanowi 20,2% powierzchni Polski. Idea sformułowana w 1983 r. zakładała integrację ochrony środowiska z rozwojem gospodarczym i postępem cywilizacyjnym na terenie północno-wschodniej Polski. W Białowieży 13 maja 1988 r. zostało podpisane porozumienie ówczesnych pięciu województw w sprawie kompleksowej ochrony i ekorozwoju regionów. Od 21 grudnia 1990 r. do porozumienia przystąpiła Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, a w kolejnych latach Ministerstwo Środowiska i NFOŚiGW. Sejm 14 września 1994 r. przyjął Deklarację w sprawie obszaru ZPP, w której uznał go za region, w którym należy konsekwentnie przestrzegać idei ekorozwoju. 28 września 2005 roku została ustanowiona Fundacja Zielone Płuca Polski oraz został przyjęty Statut Fundacji. W 1996 r. rozpoczęło promocję produktów, usług oraz inicjatyw wychodzących naprzeciw głównym założeniom ZPP. W tym celu powołana została do życia Kapituła Znaku Promocyjnego, która przyznaje to prestiżowe wyróżnienie. O jego nadanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, instytucje i osoby prawne, które swoją działalność prowadzą na terenie Zielonych Płuc Polski w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Marek Maciantowicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt