Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Zjazd

według ustawy o drogach publicznych to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  W § 3 ust. 12 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. z 2016, poz. 124) to część drogi na połączeniu z drogą nie będącą drogą publiczną lub na połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze, zjazd nie jest skrzyżowaniem.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

dr hab. inż. Grzegorz Trzciński

art.4 p.8 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 115 z póź. zm.)       § 3 ust. 12 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. z 2016, poz. 124) 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070190115  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990430430   http://www.millercanfield.pl/pub/59e756c9138376d508ab306918420949.pdf  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/03E61C4894   http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4AB299AF79 

Publikacje powiązane tematycznie

  Grzegorz Trzciński, Piotr Młynarczyk. Funkcjonalność połączeń dróg leśnych z drogami publicznymi i innymi drogami wewnętrznymi. Sylwan 163 (10): 862-871.     K. Towpik i inni. 2006. Infrastruktura transportu samochodowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.  W.S. Młodożeniec. 2011. Budowa dróg - podstawy projektowania. BEL Studio. Warszawa.

Autor: Piotr Adamski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-03-27 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt