Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zmienność genotypowa

(hodowla lasu, genetyka i selekcja drzew leśnych), (zmienność genetyczna) – zmienność genetyczna określonej cechy w populacji. Głównymi składowymi zmienności genetycznej jest zmienność addytywna, powodowana niejednakowym ilościowym efektem działania dwu alleli, które kontrolują występowanie danej cechy, odchylenie dominacyjne i odchylenie epistatyczne. Zmienność genetyczna w populacji jest zależna od: dopływu nowej informacji genetycznej, mutacji i selekcji.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Czubaj A., 1999. Biologia. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa Solomon, Berg, Martin, Ville., 1996. Biologia. Multico, Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt