Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zmienność środowiska

(Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), Większość organizmów żyje w środowisku, które bezustannie się zmienia; zmienność ta może być różna w różnych skalach czasu. Niektóre czynniki środowiska zmieniają się na przestrzeni sekund lub minut (na przykład intensywność światła słonecznego w wietrzny dzień przy umiarkowanie pochmurnym niebie), zmienność innych czynników środowiska może się odbywać w skali czasu odpowiadającej długości dni, sezonów wegetacyjnych czy nawet w czasie o wiele dłuższym (np. cykle zlodowaceń). Środowisko stanowi też przestrzenną mozaikę siedlisk różniących się jakością oraz ilością zasobów. Środowisko jest więc zmienne zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. Oznacza to, że oddziaływania konkurencyjne mogą trwać w nieskończoność, gdyż zmieniają się warunki, w których się odbywają, i nigdy nie może zostać osiągnięty stan równowagi. Dlatego wiele gatunków może współwystępować w warunkach naturalnych właśnie dzięki zróżnicowaniu środowiska, bez konieczności daleko posuniętego zróżnicowania nisz (realizowanych, przyp. tłum.).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Publikacje powiązane tematycznie

Falińska K. (2004): Ekologia roślin. PWN, Warszawa.
Faliński J.B. (2001): Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN. Warszawa.
Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt