Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zmienność wewnątrzgatunkowa

(hodowla lasu, genetyka i selekcja drzew leśnych), różnice w budowie anatomicznej, metabolizmie i fizjologii lub zachowaniach behawioralnych, miedzy osobnikami należącymi do jednego gatunku. Zmienność wewnątrzgatunkowa wynika z czynników środowiskowych (niedziedziczna), mutacji i rekombinacji genetycznych (dziedziczna). Zmienność ta jest przyczyną występowania polimorfizmu wewnątrz populacyjnego, jak i ras oraz odmian w obrębie gatunku. Za główną przyczynę jej powstania ewolucjoniści uważają izolację rozrodczą pomiędzy osobnikami należącymi do tego samego gatunku.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Czubaj A., 1999. Biologia. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa Solomon, Berg, Martin, Ville., 1996. Biologia. Multico, Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt