Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zmniejszenie przyrostu drzew po cięciach w koronie

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), następstwem wykonania cięć w koronie drzewa jest spadek przyrostu na wysokość i przyrostu radialnego. W praktyce konserwatorskiej, szczególnie w zakresie metodyk oceny stanu żywotności drzew, istotne są zmiany dynamiki przyrostu na grubość. Stres wywołany przez cięcie, zwłaszcza w sytuacji dużego ubytku biomasy, wywołuje obniżenie przeciętnej szerokości przyrostów rocznych. Zmniejszenie przyrostu drzew na grubość wynika z faktu, że przede wszystkim tworzone są przez drzewo organy potrzebne do przyjmowania substancji ze środowiska, a dopiero później budowane jest drewno pnia. Dlatego zmiany przyrostu drzewa na grubość są widoczne już w okresie, kiedy drzewo wydaje się jeszcze wizualnie zdrowe. Dla drzew źle znoszących cięcia redukcja korony o ok. 80–90% powoduje spadki przyrostu ok. 90%, zatem osłabienie drzew jest bardzo duże i należy liczyć się z tym, że drzewo uschnie w przeciągu kilku lat. Czynnikiem wpływającym wyraźnie na zmiany dynamiki przyrostów rocznych jest rozmiar cięć i wiek drzew. Duży ubytek aparatu asymilacyjnego będący efektem prac w górnej i obwodowej część korony, zwłaszcza w momencie kulminacji przyrostu na grubość (drzewa młodsze), odbija się bardzo wyraźnie na sile żywotnej drzew. Cięcia w tym samym rozmiarze wykonywane na drzewach starszych obejmują również środkowe partie koron czyli strefy, w których nie ma tak dużej masy asymilacyjnej. W takim wypadku obniżenie tendencji wzrostowej nie jest tak wyraźne.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Publikacje powiązane tematycznie

Szczocarz A., Szewczyk G., Czajka M., Kulak D., Wajdzik M., Wąsik R. 2006. Standardy prac pielęgnacyjnych drzew rosnących w warunkach miejskich opracowane na podstawie ekspertyz dendrologicznych drzew poddanych uprzednio cięciom o charakterze redukcyjnym. [W:] Zieleń drzewiasta Małopolski. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków: 19–80.
Szewczyk G. 2004. Ocena żywotności, stanu zdrowotnego i przyrostów drzew po cięciach technicznych. Ekspertyza dendrologiczna. Maszynopis. KULiD UR, Kraków.
Szewczyk G., Czernik Z. 1998. Przegląd wybranych metod diagnostycznych oceny stanu zdrowotnego drzew. Drzewa, Krzewy, Park, 1: 3-4.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

zmniejszenie przyrostu drzew po cięciach w koronie

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt