Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

zniekształcone siedliska przyrodnicze

(ochrona przyrody, natura 2000), siedliska przyrodnicze, które wykazują istotne, stwierdzone podczas inwentaryzacji przyrodniczej lub inwentaryzacji przyrodniczej dla potrzeb oceny zasadniczej, odchylenia od wzorca danego siedliska przyrodniczego, kwalifikującego się do objęcia specjalną ochroną w ramach ogólnoeuropejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000; do zbioru zniekształconych siedlisk przyrodniczych nie zalicza się siedlisk leśnych, które w dostosowaniu do wzorca, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wymagałaby przebudowy lasu.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt